Қолданба ретінде орнату
1) Safari немесе Chrome браузерін ашыңыз
1.1) Safari Үшін
2.2) Chrome үшін мәзірді ашыңыз
2) Үйге арналған экранға

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ тәуекелдер және ішкі бақылау департаменті 2019 жылғы 1 шілдеден бастап Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару қызметінің базасында құрылды.

Департаменттің қызметінде қолданылатын негізгі құжаттар - бұл Тредвей комиссиясының (COSO) демеушілік ұйымдары комитетінің «Ұйымдардың тәуекел-менеджменті. Корпоративтік тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың мақсаттары мен міндеттерін сипаттайтын интеграцияланған модель» (2016 ж.), «Ішкі бақылау - интеграцияланған құрылым» (2013 ж.), корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесімен ішкі бақылау жүйесінің пайымын, мақсаттары мен міндеттерін баяндайтын Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару саясаты, (бұдан әрі - ТБЖ және IБЖ). Тәуекелдерді басқару ережелері 2020 жылдың 27 наурызында әзірленіп Мемлекеттік корпорацияның Басқармасымен бекітілді. Осы ережелер Мемлекеттік корпорациядағы тәуекелдерді басқару тәртібін, оның ішінде рәсімдерді, Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерін анықтау және бағалау тетіктерін егжей-тегжейлі анықтайды, сондай-ақ негізгі тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылауды анықтайды.

Тәуекелдерді корпоративті басқару жүйесінің міндеттері:

 1. Компанияның ұзақ мерзімді құнының өсуі, оның тұрақты дамуы мен тәуекелдері арасындағы оңтайлы тепе-теңдікке қол жеткізу;
 2. өндірістік / өндірістік емес тәуекелдерді басқару үшін Қоғам қолданатын негізгі құралдар мен рәсімдерді анықтау;
 3. өндірістік / өндірістік емес тәуекелдерді басқару саласындағы тәуекел иелерінің жауапкершілік салаларын анықтау;
 4. тәуекелдерді басқару процесін қамтамасыз ететін ішкі құжаттарды анықтау.

Мемлекеттік корпорациядағы ТБЖ мен IБЖ саласындағы негізгі принциптер мен тәсілдер:

 1. әдістемелік базаның бірлігі;
 2. күрделілік;
 3. бейімделу;
 4. негізделген кепілдік;
 5. хабардарлық;
 6. сабақтастық;
 7. нақты реттеу.

ТБЖ және IБЖ құрылымы мақсаттардың 3 санатын қарастырады:

 1. Мемлекеттік корпорацияның бизнес-процестерінің тиімділігі мен нәтижелілігіне, оның ішінде операциялық және қаржылық қызметтің мақсаттарына, сондай-ақ активтерді шығындардан қорғауға қатысты операциялық мақсаттар;
 2. есептіліктің, ішкі және сыртқы қаржылық және қаржылық емес есептерді, оның ішінде сенімділікті, уақтылықты, айқындылықты немесе реттеушілер белгілеген басқа жағдайларды қамтитын есеп беру мақсаттары;
 3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерi мен Мемлекеттік корпорацияның СМЖ ІНҚ-не сәйкестiгiн қамтитын мақсаттары.

Мемлекеттік корпорациядағы ТБЖ және IБЖ келесі принциптерге негізделуі керек:

 1. үздіксіз жұмыс;
 2. ІБЖ барлық субъектілері туралы есеп беру;
 3. міндеттерді тиімді бөлу;
 4. бизнес-процестерді дұрыс үйлестіру және бекіту;
 5. жауапкершілік;
 6. бизнес-процестердің нақты өзара әрекеттестігі және рәсімделуі;
 7. үздіксіз даму және жетілдіру;
 8. ІБЖ-нің маңызды кемшіліктерін уақтылы анықтау және есеп беру.

Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 1 шілдедегі № 237 бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдер және ішкі бақылау департаментінің директоры болып ТЕЗЕКОВА Жанар Сағындыққызы тағайындалды.

Байланыс ақпараты:010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 17.

Тел.: +7 (7172) 95 51 83

Электрондық пошта: zh.tezekova@gov4c.kz