Қолданба ретінде орнату
1) Safari немесе Chrome браузерін ашыңыз
1.1) Safari Үшін
2.2) Chrome үшін мәзірді ашыңыз
2) Үйге арналған экранға

1414

Бірыңғай байланыс орталығы
(Қоңырау шалу тегін)

«Азаматтарға арналған үкімет»Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Басқарма аппаратының жобалау кеңсесі (бұдан әрі-Мемлекеттік корпорация) 2022 жылғы 22 тамызда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің қолданбалы құрамдас бөлігін дамыту мақсатында Мемлекеттік корпорация қызметінің тиімділігін арттырудың процестік және жобалық тәсілдерінің енгізілетін құралдары арқылы Тәуекел-менеджмент департаменті мен Жобалық менеджмент департаментін біріктіру жолымен құрылды.

Жобалық кеңсенің қызметінде қолданылатын негізгі құжаттар - бұл Тредвей комиссиясының демеушілік ұйымдар комитетінің (COSO) «Ұйымдардың тәуекелдерін басқару. Интеграцияланған модель» (2016), «ішкі бақылау – интеграцияланған құрылым» (2013), Тәуекелдерді басқару саясаты, Ішкі бақылау жүйесінің саясаты, Бизнес-процестерді басқару саясаты, тұтастай алғанда тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың корпоративтік жүйелеріндамытужөніндегіпайымдауды,мақсаттар мен міндеттерді сипаттайтын сапа саласындағы саясат(бұдан әрі – ТБЖ және ІБЖ). Осыны ескере отырып, тәуекелдерді басқару жөніндегі қағидалар әзірленді (Мемлекеттік корпорация басқармасының 2020 жылғы 27 наурыздағы шешімімен бекітілген, № 01-02-04/07 хаттама), онда Мемлекеттік корпорацияда тәуекелдерді басқару тәртібі айқындалады, оның ішінде Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерін сәйкестендіру мен бағалауды жүргізу рәсімдері, тетіктері, сондай-ақ негізгі тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралардың орындалуына мониторинг егжей-тегжейлі баяндалады.

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің мақсаттары:

 • Мемлекеттік корпорацияның ұзақ мерзімді құнының өсуі, оның тұрақты дамуы мен тәуекелдері арасындағы оңтайлы теңгерімге қол жеткізу;
 • өндірістік/өндірістік емес тәуекелдерді басқару үшін Мемлекеттік корпорация пайдаланатын негізгі құралдарды, рәсімдерді айқындау;
 • өндірістік/өндірістік емес тәуекелдерді басқару саласындағы тәуекел иелерінің жауапкершілік аймақтарын анықтау;
 • тәуекелдерді басқару процесін қамтамасыз ететін ішкі құжаттарды анықтау.

Мемлекеттік корпорациядағы ТБЖ және ІБЖсаласындағы негізгі қағидаттар мен тәсілдер:

 • әдістемелік базаның бірлігі;
 •  кешенділік;
 • бейімделу;
 •  ақылға қонымды сенімділік;
 •  ақпараттандыру;
 • үздіксіздік;
 • нақты реттеу.

ТБЖ және ІБЖ құрылымы мақсаттардың 3 санатын көздейді:

 • операциялық және қаржылық қызметтің мақсаттарын қоса алғанда, Мемлекеттік корпорацияның бизнес-процестерінің тиімділігі мен нәтижелілігіне, сондай-ақ активтерді шығындардан қорғауға қатысты операциялық мақсаттар;
 • реттеушілер белгілеген сенімділікті, уақтылықты, ашықтықты немесе басқа да шарттарды қамтитын ішкі және сыртқы қаржылық және қаржылық емес есептілікті қамтитын Есептіліктің мақсаттары;
 • сәйкестік мақсаттары, оған Қазақстан Республикасының қолданыстағы НҚА және Мемлекеттік корпорацияның СМЖ ІНҚ сақталуы жатады.

Мемлекеттік корпорациядағы ТБЖ және ІБЖ мынадай қағидаттарға негізделуі тиіс:

 • үздіксіз жұмыс істеу;
 • барлық ІБЖ субъектілерінің есептілігі;
 • міндеттерді тиімді бөлу;
 • бизнес-процестерді тиісті түрде келісу және бекіту;
 • жауапкершілік;
 • нақты өзара іс-қимыл және бизнес-процестерді ресімдеу;
 • тұрақты даму және жетілдіру;
 • ІБЖ-ның елеулі кемшіліктерін уақтылы анықтау және хабардар ету.

Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 2022 жылғы 13 маусымдағы № 262 н/қ бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияның жобалық менеджмент департаментінің директоры Сақып Айдос Камалханұлы болыптағайындалды (2022 жылғы 22 тамыздан бастап Мемлекеттік корпорацияның жобалық кеңсесі).

Байланыс ақпараты: 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Керей-Жәнібек Хандар көшесі 4.

Тел.: +7 (7172) 95 51 83 ( вн.299)

Эл. пошта: a.sakyp@gov4c.kz