Жылжымайтын және жылжымалы мүлiк (міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын)

Жылжымайтын және жылжымалы мүлiк (міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын)

Ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін құқықтық кадастрға енгізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын және жаңадан құрылған ж
Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру
Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру
Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортының телнұсқасын беру
Жылжымайтын мүлік объектілері жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тіркеу органы куәландырған тіркеу ісі құжаттарының көшірмелерін беру
Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру
Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру
Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру
Жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама беру
Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру
Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру
Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу
Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу және беру
Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу және беру
Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу және беру
Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу және беру
Елді мекендер шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру
Құрылыс және реконструкция (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдарды ұсыну
Жер учаскесінің сапалы жағдайы туралы мәліметтерін беру
Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелері не құқықтарды алу
Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу
Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу
Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту
Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен жобаланып отырған жер учаскесін келісу
Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекiту
Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнынбекіту
Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау
Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу және беру
Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру
Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру
Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді бер
Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру
Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру