Құқықтық көмек (соның ішінде ресми құжаттарға апостиль қою )

Құқықтық көмек (соның ішінде ресми құжаттарға апостиль қою )

Қазақстан Республикасының мемлекеттік архивтерінен шығатын және шетелге жіберілетін архивтік анықтамаларға және архивтік құжаттардың көшірмелеріне апостиль қою
Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) апостиль қою
Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою
Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою
Сот органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен және (немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою
Архивтік анықтамалар беру
Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының тіркеу куәлігін беру және қайта рыпалу
Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтаманы беру
Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты ұсыну
Жеке және заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдама беру