Салықтар және кеден ісі

Салықтар және кеден ісі

Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру
Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі
Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебі
Салық төлеушілерді тіркеу
Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер қабылдау
Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, оның ішінде белгілі бір уақыт кезеңі ішінде әртүрлі партиялармен әкелу көзделген жинақталмаған немесе аяқталмаған түрде жіктеу туралы шешімді беру
Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру
Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту
Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту
Салық есептілігін кері қайтарып алу
Қазақстан Республикасының резинденттігін растау
Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік
Салық есептілігін қабылдау
Салық салу объектілерінің және (немесе) салықсалуға Байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебі
Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар шығарылған елді айқындауға қатысты алдын ала шешімдер қабылдау
Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер қабылдау
Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)
Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу
Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу
Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу