Рұқсат ету құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда)

Рұқсат ету құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда)

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу
Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үміткер заңды тұлғаларды аккредиттеу
Экспорттық бақылауға жататын өнiмнің транзитіне рұқсат беру
Экспорттық бақылауға жататын өнімді кері экспорттауға рұқсат беру
Химиялық өнімді тіркеу және есепке алу
Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру
Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру
Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау
Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге уақытша әкетуге рұқсат беру
Мұрағаттық анықтамаларды, мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін немесе мұрағаттық үзінді көшірмелерді беру