Рұқсат ету құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда)

Рұқсат ету құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда)

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу
Республикалық және өңірлік спорт федерацияларын аккредиттеу
Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу
Бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша техникалық қадағалауды және техникалық зерттеп-қарауды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу
Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үміткер заңды тұлғаларды аккредиттеу
Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үміткер заңды тұлғаларды аккредиттеу
Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия беру
Тауар биржалары қызметімен айналысу құқығына лицензия беру
Іздестіру қызметіне лицензия беру
Жекелеген тауарлар түрлерінің импортына және (немесе) экспортына лицензия беру
Медициналық қызметке лицензия беру
Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметтерге лицензия беру
Тауар биржалары саласында брокерлік қызметпен айналысу құқығына лицензия беру
Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау
Тауар биржалары саласында дилерлік қызметпен айналысу құқығына лицензия беру
Жобалау қызметіне лицензия беру
Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру
Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензия беру
Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және көтерме саудада өткізуге лицензия беру
Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге лицензия беру
Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру
Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру
Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру
Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу мерзімін ұзарту
Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру
Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу
Жобалау және құрылыс салу процесіне қатысушы инженер-техник жұмыскерлерді аттестаттау жөніндегі мемлекеттік емес аттестаттау орталықтарын аккредиттеу
Сәйкестікті растау, тауардың шығарылған елін, Кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторды аттестаттау
Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын үй ғимараттарын салуды ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензия беру
Өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде қайта өңдеуге рұқсат беру
Тиiстi аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына, импортына және транзитiне рұқсат беру
Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметпен айналысу
Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге уақытша әкетуге рұқсат беру
Мұрағаттық анықтамаларды, мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін немесе мұрағаттық үзінді көшірмелерді беру