Бағдарламалық өнімдер

Бағдарламалық өнімдерIcon GCVP 2020 (2.0 МБ)

– кәсіпорындар үшін;

Icon SWREAD-2017.zip (2.0 МБ)

– банктер үшін.