1414

Бірыңғай байланыс орталығы
(Қоңырау шалу тегін)

# 162733
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 11
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Юриспруденция
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162732
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 1
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Экономика
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162731
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 5
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Юриспруденция
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162730
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 22
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Профессиональное обучение
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162729
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 9
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Стандартизация, метрология и сертификакция
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162728
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 4
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Геодезия и картаграфия
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162727
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 7
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Юриспруденция
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162726
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 4
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Педагогика и психология
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162725
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 11
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Правоведение
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162724
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 1
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 7
Мамандық дипломы: Экономика и планирование
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162723
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 5
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Финансы
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162722
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 22
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Водные ресурсы и водопользование
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162721
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 9
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Математика
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162720
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 4
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Экономика
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162719
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 7
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Геодезия и картаграфия
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162718
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 6
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0,3
Мамандық дипломы: Юриспруденция
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162717
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 15
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Организация перевозок
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162716
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 8
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 8
Мамандық дипломы: Информационные системы
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162715
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 3
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0,5
Мамандық дипломы: Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.
# 162714
Кадрлар резервінде болу уақыты:с 30.03.2021 по 29.03.2022
Аймақ: Нұр-Сұлтан қаласы
Тест санаты: 5
Жалпы жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі: 0
Мамандық дипломы: Юриспруденция
Жұмыс және лауазым: Высшее
Тілдерді білу: Русский, Казахский
Қабылдау базасы: Заявление
Комиссияның ұсынысы: Протокол №02 от 29.03.2021 г.
Хаттама нөмірі және күні: № 135-ж/қ от 30.03.2021 г.